FUNDITEA > CONTAS ANUAIS

CONTAS ANUAIS

CONTAS ANUAIS

FUNDITEA rende contas anuais aprobadas polo padroado:

  • Memoria PYMESFL
  • Memoria para a AEAT conforme á Lei 49/2002 e ao R.D. 1270/2003
  • Balance de situación
  • Conta de resultados

Se queres consultar estes documentos, pulsa á dereita.

 

 

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
MATERIAIS RELACIONADOS
Documentos