Plan Centrado na Persoa (PCP)

A Planificación Centrada na Persoa é a ferramenta básica que facilita que as persoas con autismo poidan vivir os seus soños

Desde - Hasta: 01/09/2005 - Actualmente

As persoas con autismo tamén temos soños.

E  contamos coa axuda das persoas que nos rodean para poder cumprilos.

Grazas por axudarme a conseguir os meus soños.

PROGRAMACIÓN CENTRADA NA PERSOA (PCP).  

A TEORíA:

Supón un cambio de paradigma: trátase de superar o modelo médico para centrarse máis no modelo social. Supón un enfoque importante con respecto á programación individualizada de atención (PIA) tradicional que tampouco se debe abandonar. Consiste nun proceso de colaboración para facilitarlle ás persoas o acceso ós apoios e servizos necesarios para acadar unha maior calidade de vida baseada nos seus propios gustos e valores.

Destacan 5 puntos a ter en conta:

1. A persoa é o centro do proceso (non o familiar nin o profesional)
2. A participación dos membros da familia, amigos, veciños, profesionais,etc.
3. Enfoque nas capacidades da persoa, non nas limitacións
4. A persoa debe elexir aquelas accións encamiñadas a producir cambios na súa vida
5. É un proceso continuo de aprendizaxe, escoita, e acción

 (O´Brien: 2003)

Se queres saber máis, pulsa nos enlaces á dereita