FINANCIADORES

Son financiadores de FUNDITEA:

PÚBLICOS:

Xunta de Galicia. Consellería de Economía, Emprego e Industria. Secretaría Xeral de Emprego

Subvención Programas de Cooperación para a contratación de persoas desempregadas.

- Convocatoria 2016: 17.667,00€

- Convocatoria 2017: 51.331,87€

- Convocatoria 2018: 34.349,40€

- Convocatoria 2019: 37.035,00€

- Convocatoria 2021: 37.062,00€

Deputación de Pontevedra.

Centro de día no rural para persoas con autismo

Convocatoria 2016: 5.634€.

Convocatoria 2017: 4.188 €

Convocatoria 2018: 3.960,02€

Convocatoria 2019: 5.339,19€

Convocatoria 2021: 4.938,20€

Convocatoria 2022: 4.129,79€

PRIVADOS

 

BBVA.

Premio "Territorios Solidarios" edición 2014, por un importe de 10.000€

 
      Imprimir