Colabora > Fai un donativo > Doar agora

Doar agora

Por favor, enche o formulario. En negrita marcamos os campos obrigatorios.

Paso 0. Tipo de doazón


 

Paso 1. Acceso a usuarios/as rexistrados/as

Se anteriormente tes colaborado con nós a través da WEB, por favor identifícate para non ter que cumprimentar o formulario completo (verifica, non obstante, se os teus datos son correctos)

Paso 2. Datos persoais e/ou profesionais(necesitamos ambos datos, xunto co teu enderezo postal, para remitirche o correspondente certificado co que poder deducir as túas aportacións no IRPF)

 


 

(necesitamos este dato para confirmar que tes capacidade para doar)

(necesitamos ambos datos para que, se noutra ocasión quixeras colaborar desta forma ou doutra, non teñas que volver a cumprimentar todo o formulario)

(pedímosche ambos datos para poder caracterizar aos/ás nosos/as colaboradores/as)

Paso 3. Cantidade a doar

Paso 4. Forma de pago

(con pasarela de pago segura)

Paso 5. Transparencia informativa por correo-e

  • Co fin de coñecer os resultados do programa/proxecto/servizo no que colaboro,
  • Tamén quero manterme informado/a do restante traballo que realizades a través da recepción de:
  • Quero mantenerme informado/a do traballo que realizades a través da recepción de:

Paso 6. Código de seguridadeImagen CAPTCHA Recarga Imagen  
 
OUTRAS FORMAS DE DOAR
.
  • A través de PayPal

  • Chamando ao 986 587475
  • Facendo unha transferencia bancaria ou ingreso na seguinte conta de CaixaBank: ES73 2100 6025 4002 0008 4570
.