Facerme socio/a agora

Por favor, enche o formulario. En negrita marcamos os campos obrigatorios.

Paso 0. Acceso a usuarios/as rexistrados/as

Se anteriormente tes colaborado con nós a través da WEB, por favor identifícate para non ter que cumprimentar o formulario completo (verifica, non obstante, se os teus datos son correctos)

Paso 1. Tipo de socio/a(indicar os tipos de socio/a posibles e o que caracteriza a cada tipo)

Paso 2. Datos persoais(necesitamos ambos datos, xunto co teu enderezo postal, para remitirche o correspondente certificado co que poder deducir as túas aportacións no IRPF)(necesitamos este dato para confirmar que tes capacidade para facerte socio/a)

(necesitamos ambos datos para que, se noutra ocasión quixeras colaborar das demais formas posibles, non teñas que volver a cumprimentar todo o formulario)

Paso 3. Cota a ingresar(ás persoas socias colaboradoras pedímoslles pagar unha cota mensual de (mínimo) 10€, aínda que poden superar esta cantidade se así o desexan)

Paso 4. Forma de pagoPaso 5. Transparencia informativa por correo-e

Paso 6. Código de seguridadeImagen CAPTCHA Recarga Imagen