¿Qué gaña a túa empresa?

 

1. BENEFICIOS TANXIBLES:

Cada ano, antes do periodo de presentación do IRPF, todas as empresas colaboradoras con APACAF reciben o Certificado Fiscal coas achegas realizadas durante o ano.

a. Dedución do 35% no Imposto de Sociedades.
b. Dedución do 40% si a donación é plurianual durante polo menos 3 anos consecutivos á mesma entidade.
c. Límite do 10% sobre a base liquidable ( si se trata dunha donación illada). Si se suscribe un convenio de colaboración con APACAF non existe límite para a deducción do gasto no Imposto de Sociedades.

 2. BENEFICIOS INTANXIBLES


 APACAF
http://www.apacaf.org/
http://www.apacaf.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=162