Responsabilidade social corporativa

APACAF é unha entidade sen ánimo de lucro cun alto grado de compromiso co medio social no que desenvolve a súa actividade. 

Plan de Responsabilidade Social Corporativa en APACAF:

 APACAF
http://www.apacaf.org/
http://www.apacaf.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=29