A nosa historia en fitos

Ano 1988:  ábrese o centro A Braña froito do esforzo dun grupo de familias para atender as necesidades especiais de persoas con Trastorno do Espectro Autista.


 

Ano 1993: decídese en asemblea xeral constituír unha asociación que asuma a xestión do centro, creándose así APACAF,  a entidade que agora asume a súa titularidade. Os servizos que se desenvolven dende o seu inicio son: residencia de curta estancia; formación de formadores a través de programas de prácticas e de voluntariado;  actividades de ocio e tempo libre.
Ano 2005:  creouse  o primeiro servizo de residencia de  365 días ó ano, formando un fogar de residentes estable de 4 persoas con TEA que se ampliou no ano 2006 a 8 prazas.  APACAF  amplía os seus  servizos a área de Emprego Con Apoio (ECA), Plan Centrado na Persoa (PCP),  mellora da calidade de vida.....
Ano 2006: elabórase o I Plano Estratéxico (2006-2008)

Ano 2007

Ano 2008:

Ano 2010:

Ano 2011: APACAF obtén a declaración de Utilidade Pública

Ano 2013: APACAF celebra o 25 aniversario da apertura do centro A Braña.

Ano 2015: Elabórase o III Plano Estratéxico (2015-2020)

Ano 2016: APACAF obtén a acreditación de ONG Acreditada de Fundación Lealtad

 APACAF
http://www.apacaf.org/
http://www.apacaf.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=47