Misión, Visión e Valores

MISIÓN
Mellorar a calidade de vida das persoas con autismo  a partir dun enfoque centrado no individuo,  as súas  necesidades, a súa historia e  a súa comunidade. Traballamos  para ofrecer  os apoios e o  entorno necesario para que esto poida ser unha realidade.


VISIÓN
Ofrecer servizos de innovación e excelencia para as persoas con autismo e as súas familias

 

VALORES


*En APACAF somos partícipes do novo enfoque da discapacidade como diversidade funcional tal como se establece no marco teórico que foi  ratificado por 191 países como o novo patrón internacional de descrición e medición da saúde e da discapacidade,  a CIF: Clasificación Internacional do Funcionamento, da Discapacidade e da Saúde OMS. OPS.IMSERSO.  2001.

 APACAF
http://www.apacaf.org/
http://www.apacaf.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=5