Quen somos > Órgano de goberno

Órgano de goberno

ASEMBLEA XERAL
A asemblea xeral está constituida por todos os socios  e é o órgano de expresión da vontade da asociación.
Reúnese como mínimo unha vez ao ano e entre as súas funcións está a de nomear aos membros da Xunta Directiva.
 
XUNTA DIRECTIVA
 
Presidenta:
Dna. Mª José Ferradáns Villar
Data de nomeamento:28 de marzo de 1993
Nai dunha persoa con autismo
Xubilada
 
Vicepresidente:
D. Laureano Rodríguez Soto
Data de nomeamento: 16 de xuño de 1996
Pai dunha persoa con autismo
Funcionario xubilado
 
Secretario:
D. José Castro Vázquez, 
Data de nomeamento: 17 de marzo de 2013
Pai dunha persoa con autismo
Empregado empresa privada
 
Tesoureiro:
D. Rafael Seaje Silva
Data de nomeamento: 18 de xuño de 2017
Irmán dunha persoa con autismo
Empregado empresa privada
 
Vogal:
Dna. Azucena Vázquez Lamazares
Data de nomeamento: 26 de xuño de 2005
Nai dunha persoa con autismo
Funcionaria pública
 
 
 
      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir