Órgano de goberno

ASEMBLEA XERAL
A asemblea xeral está constituida por todos os socios  e é o órgano de expresión da vontade da asociación.
Reúnese como mínimo unha vez ao ano e entre as súas funcións está a de nomear aos membros da Xunta Directiva.
A actual Xunta Directiva de APACAF foi nomeada en asamblea de socios o 27 de xuño de 2021
 
XUNTA DIRECTIVA
 
Presidenta:
Dna. Mª José Ferradáns Villar
Data de nomeamento:28 de marzo de 1993
Nai dunha persoa con autismo
Xubilada
 
 
Vicepresidenta:
Dna. Azucena Vázquez Lamazares
Data de nomeamento: 27 de xuño de 2021
Nai dunha persoa con autismo
Funcionaria pública
 
Secretario:
D. Alberto Rey Varela, 
Data de nomeamento: 23 de xuño de 2023
Irmán dunha persoa con autismo
Empregado empresa privada
 
Tesoureiro:
D. Rafael Seaje Silva
Data de nomeamento: 18 de xuño de 2017
Irmán dunha persoa con autismo
Empregado empresa privada
 
Vogal:
Dna. Marta Díaz Varela
Data de nomeamento: 27 xuño de 2021
Irmán dunha persoa con autismo
Funcionaria pública
 
 
 
      Imprimir