Certificación de Transparencia

 

APACAF conta coa acreditación de ONG Acreditada de Fundación Lealtad.

                           

Trátase dun distintivo estatal que recoñece o cumprimento de 9 Principios de Transparencia e Boas Practicas de xestión. Ademais, axuda a identificar de forma clara e sinxela a aquelas ONG que ofrecen información completa sobre a súa xestión e actividades e sobre a orixe e destino dos seus fondos.

Segundo a análise realizada pola Fundación Lealtad, APACAF cumpre integramente os nove principios de Transparencia e Boas Prácticas. Un equipo de analistas avaliaron diferentes aspectos da entidade como o bo funcionamento do órgano de goberno, o uso eficaz dos seus recursos, se a súa comunicación é fiable, así como a coherencia das súas actividades coa súa misión.

   9 Principios de ONG Acreditadas e que cumpre APACAF:

      Imprimir