Equipo directivo e técnico

APACAF conta cun equipo profesional multidisciplinar para ofrecer servizos especializados e de calidade ás persoas con Trastorno do Espectro Autista e outros trastornos.
 
María José García Márquez
Directora xerente de APACAF
Licenciada en Xornalismo
Forma parte do equipo de APACAF dende 2007
"Apostamos por un modelo diferente, no rural e en grupos reducidos pero sen renunciar á atención profesional e de calidade, onde 
as persoas son o primeiro"  
"É moi gratificante ver que o teu traballo axuda a mellorar a vida das persoas"
 
Lucía Cacheda Pérez
Directora técnica e psicóloga de APACAF
Coordinadora de grupo do servizo de ocio e tempo libre
Licenciada en Psicoloxía
Forma parte do equipo de APACAF dende 2002
"É un privilexio traballar cun equipo tan implicado e nun entorno tan fermoso"
 
Antonio Fariña Rey
Coordinador de programacións e ECA
Coordinador de grupo do servizo de ocio e tempo libre
Diplomado en Educación Física e Educación Primaria
Forma parte do equipo de APACAF dende 2002
"Traballando aquí, sempre aprendemos algo cada día"
 
Isabel Carballo Blanco
Coordinadora do centro de día "A Penagrande"
Coordinadora de grupo do servizo de ocio e tempo libre
Licenciada en Psicoloxía
Forma parte do equipo de APACAF dende 2007
"A nosa prioridade é ter unha boa relación entre todos"
 
Diana Cochón Miguéns
Coordinadora de PCP e de Saúde e Benestar
Coodinadora de grupo do servizo de ocio e tempo libre
Licenciada en Psicopedagoxía
Forma parte do equipo de APACAF dende 2012
"Gústame manterme ao día cos últimos avances técnicos. A formación é moi importante para nós"
 
 
 
      Imprimir