A onde vai o teu diñeiro

O diñeiro que recibe APACAF procede de financiamento público e privado e destínase ao mantemento dos servizos que a entidade ofrece.
 
Os gastos por servizos distribúense do seguinte xeito:
 
 
 
Respecto aos tipos de gastos, a maior partida corresponde á de persoal, que supera o 75% do total.
As partidas de gastos distibúense do seguinte xeito:
 
          
 
 
 
 
      Imprimir