¿Por qué ser voluntario/a?

Os voluntarios son o corazón de APACAF.  A súa contribución é un regalo impagable e unha axuda valiosa para a prestación dos nosos servizos, e a súa presenza danos ánimos e  ledicia.

Apórtannos as súas capacidades e sabiduría e  acompáñannos en diversas actividades como paseos, ocio, cociña tradicional......

Non hai que ter unhas características especiais para ser voluntario, non buscamos heroes que solucionen problemas, persoas con capacidades especiales ou con un perfil específico............só queremos xente con corazón  e con ilusión, con ganas de facer algo positivo.

As áreas de colaboración son variadas:

  • Acompañamento nas saídas dos usuarios
  • Coidado da horta
  • Axuda na cociña
  • e,  en caso de  buscar formación e experiencia en autismo,  acompañamento en obradoiros e aulas baixo a supervisión dun profesional especializado.
      Imprimir