Quen somos > Misión, Visión e Valores

Misión, Visión e Valores

MISIÓN
Mellorar a calidade de vida das persoas con autismo  a partir dun enfoque centrado no individuo,  as súas  necesidades, a súa historia e  a súa comunidade. Traballamos  para ofrecer  os apoios e o  entorno necesario para que esto poida ser unha realidade.


VISIÓN
Ofrecer servizos de innovación e excelencia para as persoas con autismo e as súas familias

 

VALORES

  • O respeto e a tolerancia son os valores fundamentais que deben soster todas as relacións que se establecen entre os actores que interveñen na consecución da misión de APACAF, principalmente os usuarios, as súas familias, equipo profesional, e a sociedade na que se integra.
  • A transparencia informativa  como método de traballo con ánimo de compartir e mellorar.
  • A igualdade e democracia interna polo convencimento de que un mundo igualitario e paritario é posible.
  • Tolerancia  cero á discriminación: enfoque de  discapacidade como diversidade funcional*, concepto facilitador e que non admite discriminación de ningún tipo.
  • A participación como  a intervención activa das persoas con autismo na definición e o desenvolvemento de seu  propio proxecto de vida.
  • A excelencia  como o noso compromiso cunha  xestión de calidade.


*En APACAF somos partícipes do novo enfoque da discapacidade como diversidade funcional tal como se establece no marco teórico que foi  ratificado por 191 países como o novo patrón internacional de descrición e medición da saúde e da discapacidade,  a CIF: Clasificación Internacional do Funcionamento, da Discapacidade e da Saúde OMS. OPS.IMSERSO.  2001.

 

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
MATERIAIS RELACIONADOS
Documentos