Centro A Penagrande

Ofrecemos atención personalizada para persoas con diversidade funcional.

Desde - Hasta: 01/09/2008 - Actualmente

O centro A Penagrande está ubicado no concello pontevedrés de Moraña e conta cunhas instalacións modernas e totalmente adaptadas par 7 persoas con discapacidade. 

Neste centro desenvóvense actividades de centro de día, estancias de verán.

Metodoloxía

 • PLAN CENTRADO NA PERSOA (PCP)
 • PROGRAMACIÓNS  INDIVIDUAIS DE ATENCIÓN (PIA)
 • SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN:
  • Comunicación Total de Benson Shaeffer.
  • PECS (Picture Exchange Comunication System) Comunicación mediante pictogramas.
  • Fala signada.
 • MODIFICACIÓN DE CONDUTA
 • APOIO CONDUTUAL POSITIVO
 • ESTRUCTURACIÓN DO ESPAZO E DO TEMPO

Actividades

As actividades no centro A Penagra de están deseñadas por profesionais especializados e están dirixidas a acadar os maiores niveis de autonomía personal, inclusión social e integración laboral das personas con autismo:

 • Actividades da vida diaria: mantemento da casa, coidado a horta e dos animais, etc.
 • Aulas e talleres:
  • Informática
  • Psicomotricidade
  • Ioga
  • Formación
  • Comunicación
  • Musicoterapia
 • Saídas de ocio e tiempo libre
 • Disfrute do medio natural: paseos polo entorno, sendeirismo

              

Aula do centro A Penagrande