Servizos

Plan Centrado na Persoa (PCP)

A Planificación Centrada na Persoa é a ferramenta básica que facilita que as persoas con autismo poidan vivir os seus soños

Ocio e tempo libre

Realizamos actividades de ocio e tempo libre para persoas con autismo adaptadas ás súas necesidades individuais.

Emprego con Apoio (ECA)

Cremos na capacidade das persoas con autismo para ter un emprego no mercado laboral ordinario facilitando os apoios necesarios.