Ocio e tempo libre

Realizamos actividades de ocio e tempo libre para persoas con autismo adaptadas ás súas necesidades individuais.

Desde - Hasta: 17/11/1993 - Actualmente

O servizo de ocio e tempo libre de APACAF ofrece estancias de fin de semana e campamentos de verán dirixidos a personas con Trastorno de Esprectro Autista (TEA)

Realízanse actividades dirixidas ao benestar emocional e físico dos usuarios:

  • actividades terapéuticas: musicoterapia, aula multisensorial, relaxación, etc
  • actividades na natureza nun entorno natural privilexiado: sendeirismo, práctica de deportes adaptados, coidado da horta ecolóxica, etc
  • actividades sociais: celebración de festas, saídas a cafetería

Ofrécese atención individualizada  con profesionais especializados en TEA:

Metodoloxía

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN:

 Comunicación Total de Benson Shaeffer.
 PECS (Picture Exchange Comunication System) Comunicación mediante pictogramas.
 Fala signada.

PROGRAMACIÓNS INDIVIDUAIS

MODIFICACIÓN DE CONDUTA

APOIO CONDUTUAL POSITIVO

ESTRUCTURACIÓN DO ESPAZO E DO TEMPO