Memoria de actividades

A memoria anual de actividades é o documento onde recollemos o resumo de todas ou das principais actividades realizadas por APACAF nun ano, dirixidas a acadar a  nosa misión: mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade e das súas familias.

A memoria  de APACAF é aprobada anualmente pola asemblea de socios.

Os obxectivos da memoria anual de actividades son:

  • Informar aos socios, colaboradores e financiadores
  • Informar e concienciar á sociedade
  • Darnos a coñecer
  • Ser un documento de resumo e arquivo das actividades desenvolvidas a lo largo do tempo por APACAF.

                              

                                   

      Imprimir