Centro A Braña

Ofrecemos servizos profesionais de innovación e excelencia para as persoas con autismo

Desde - Hasta: 17/11/1993 - Actualmente

O centro A Braña é “un lugar onde viven e traballan persoas con autismo”.

 

Ubicado na parroquia de Berres, en A Estrada, na actualidade viven permanentemente un grupo de 10 xóvenes con TEA (Trastorno do Espectro Autista), e a el acoden as fins de semana e no verán grupos de xóvenes para pasar un tempo de descanso e ocio na natureza.

 

¿Por qué escoller un  centro cun número tan  reducido de persoas con autismo?

 • Ofrece un entorno máis humano: a escolla de comida caseira, os compañeiros cos que se ten afinidade persoal, todo fai que un se senta na súa propia casa.
 • Pódense utilizar os recursos da comunidade (piscina municipal, centro médico, ludotecas, etc.) o que abarata os custes de mantemento e mellora o proceso de integración social.
 • É económicamente viable, demostrado por APACAF durante os seus moitos anos de xestión.
 • É profesional como o demostra APACAF cos seus informes favorables e eloxiosos dos auditores de calidade.
 • Un lugar pequeno e acolledor proporciona:
  • Menos ruidos e estímulos que tanto molestan ás persoas con TEA.
  • Menos compañeiros cos que socializar, o que favorece unha mellor convivencia.
 • Actúase dacordo coas recomendacións da Organización Mundial da Saúde sobre a conveniencia de continuar co proceso de “desinstitucionalización”, é dicir, utilizar o modelo de  vivenda propia de cada comunidade como referente.
 • O “Movemento de Vida Independente” liderado por persoas con discapacidade tamén incide en promocionar o modelo de residencias unifamiliares.

 

Metodoloxía

 • PLAN CENTRADO NA PERSOA (PCP).
 • PROGRAMACIÓNS  INDIVIDUAIS DE ATENCIÓN (PIA).
 • SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN:
  • Comunicación Total de Benson Shaeffer.
  • PECS (Picture Exchange Comunication System) Comunicación mediante pictogramas.
  • Fala signada.
 • MODIFICACIÓN DE CONDUTA.
 • APOIO CONDUTUAL POSITIVO.
 • PROGRAMA TEACCH.
 • ESTRUCTURACIÓN DO ESPAZO E DO TEMPO.

 

Actividades

As actividades no centro A Braña están diseñadas por profesionais especializados/as e están dirixidas a acadar os maiores niveis de autonomía persoal, inclusión social e integración laboral das personas con autismo:

 • Actividades da vida diaria: mantemento da casa, coidado da horta e dos animais, etc.
 • Aulas e talleres:
  • Informática.
  • Psicomotricidade.
  • Aula multisensorial ou Snoezelen.
  • Formación.
  • Comunicación.
  • Musicoterapia.
 • Curso de natación.
 • Saídas de ocio e tempo libre.
 • Disfrute do medio natural: paseos polo entorno, sendeirismo, etc.

 

Usuario na aula multisensorial do centro A Braña